REVOLUŢIILE DE-A GATA: Marketingul american al schimbărilor de regim din Europa de Est

Această analiză nu încearcă să delegitimeze lupta oamenilor împotriva tiranilor şi regimurilor autoritare, ci arată cum nemulţumirile legitime ale oamenilor şi revolta lor legitimă împotriva dictaturilor şi mecanismelor opresive şi represive intrinseci statului (care esenţialmente înseamnă dominaţia unei clase a bogaţilor asupra celorlalte) sunt confiscate în avans pentru a putea fi controlate de cei bogaţi […]