Patriotismul: O amenințare pentru libertate – de Emma Goldman

*”Ce este patriotismul? Este dragostea față de locul natal, locul amintirilor din copilărie și al speranțelor, visurilor și aspirațiilor? Este locul unde, în naivitatea specifică copilăriei, priveam norii trecători și ne întrebam de ce nu putem și noi alerga atât de iute. Locul în care număram miliardele de stele strălucitoare, îngroziți ca nu cumva fiecare „un ochi să […]

Convertirea trupului la capitalism – “Caliban şi Vrăjitoarea” de Silvia Federici

Caliban and the Witch (Caliban și Vrăjitoarea e tradusă pe capitole aici) prezintă marile teme de cercetare a condiţiei femeilor într-un proiect care analizează “tranziția” de la feudalism la capitalism, pe care l-am început la mijlocul deceniului 1970, în colaborare cu feminista italiană Leopoldina Fortunati. Primul rezultat al acestui proiect a apărut într-o carte pe care am […]

Iadul de la Treblinka

De Vasily Semyonovich Grossman (1905–1964) în engleză, aici; detalii despre autor, în engleză, aici.  “1. La est de Varşovia, de-a lungul râului Bug, terenul e nisipos şi mlăştinos, iarba e mereu verde şi proaspătă. Pădurile sunt de foioase. Aceste locuri sunt lugubre şi părăsite; au mai rămas doar câteva sate în preajma lor. Călătorii încearcă […]